• construction

HİZMETLERİMİZ


Biz Kimiz?

Ruh sağlığının, bedensel sağlıkla ne kadar yakın ilişkili olduğunu, ruh sağlığı bozuk olan insanların sadece mutsuz ve huzursuz olmakla kalmayıp, bağışıklık sistemlerinin ve dirençlerinin azalması nedeniyle başka fiziksel hastalıklara da yakalanmaya açık olduklarını çok iyi biliyoruz.
Amacımız

Amacımız bütüncül bir yaklaşımı esas alıp kurumsal bir ortam yaratarak en iyi ve en etkili tedaviyi, modern tıp biliminin gerektirdiği son gelişmeler ışığında sunmaktır. Hastalarımızın, mahremiyetlerinin korunacağını bilmeleri ve anlaşıldıklarını hissetmeleri , dolayısıyla psikiyatristleri ve psikologlarına güven duyabilmelerinin sağlanması için her türlü çabanın ve dikkatin gösterileceğinin bilinmesi en büyük arzumuzdur.

Vizyonumuz

İnsan yaşamının gelişimsel bir süreç izlediğini ve bu süreçte yapılabilecek doğru müdahalelerin şimdi ve gelecek yaşantımızı etkilediğine inanarak şimdiyi ve gelecek kuşakların gelişimini hedef edinmiş, ileri görüşlü, modern ve çağdaş bilimlere inanan, her türlü inanç, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayırımı yapmaksızın kişisel ve kurumsal Psikoloji, Eğitim ve Danışmanlık hizmetini uluslararası kalite standartlarında sürekli geliştirmektir.

Misyonumuz

Strateji Danışma Merkezi ailesi olarak ; Her insanın değerli ve eşsiz olduğu ilkesini benimseyerek, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ,etik ilkeler çerçevesinde Uzman kadromuzla, insan ve insana dair her konuda hizmet sunmaktayız.